MNS AASHTO T 113 : 2004

Хайрга, дайрга дахь хөнгөн жинтэй хэсгийн агууламжийг тодорхойлох арга

Хамрах хүрээ

Энэ аргаар хайрга, дайрган дахь хөнгөн жинтэй хэсгийг нягт ихтэй шингэнд хөвүүлэх замаар ялган ангилж, агууламжийг тодорхойлоход оршино.

Баталсан огноо: 2004-12-23 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2005-01-01
Ангилал: | 93.080.20 Авто замын байгууламжийн материал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт