MNS 4300 : 1996

Эвэрт сэртэг

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь Дэгд /Gentianaceae/-ний овгийн эвэрт сэртэг ургамлын газрын дээрх хэсгийг эмийн түүхий эдийн зориулалтаар түүж бэлтгэх, шалгаж хүлээн авах, савлах, хаяглах, хадгалах, тээвэрлэхэд хамаарна.

Баталсан огноо: 1996-01-20 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1996-03-01
Ангилал: | 11.120.30 Ардын уламжлалт ба үндэсний үйлдвэрийн эм |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт