MNS 4296 : 1996

Хоромхон тосон түрхлэг. Техникийн шаардлага

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь түлэнхий болон хөлдөлтийн шархны төлжилт, идээт шархны эдгэрэлтийг түргэсгэх, цэвэршүүлэх, шарх идээлэхээс хамгаалах үйлчилгээтэй. “Хоромхон” тосон түрхлэг /цаашид тосон түрхлэг гэх/-ийг үйлдвэрлэх, шалгаж хүлээн авах, хаяглах, савлах, хадгалах, тээвэрлэхэд хамаарна.

Баталсан огноо: 1996-01-24 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1996-02-01
Ангилал: | 11.120.10 Эмийн хэрэгсэл |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт