MNS 2602 : 1990

Зөгийн балтай таван салааны хандмал

Хамрах хүрээ

Энэ стандартаар зөгийн балтай таван салааны хандмал үйлдвэрлэх, шалган хүлээн авах, савлах, хаяглах, хадгалах, тээвэрлэхэд тавих шаардлагыг тогтооно. Стандартыг Монгол улсад эм, биобэлдмэл үйлдвэрлэх эрх бүхий бүх байгууллага албан тушаалтан мөрдөнө.

Баталсан огноо: 1990-07-01 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1990-07-01
Ангилал: | 11.120.10 Эмийн хэрэгсэл |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт