MNS ISO 1442 : 2003

Мах, махан бүтээгдэхүүн - Чийглэг тодорхойлох (стандарт арга)

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандарт нь мах ба махан бүтээгдэхүүний чийглэгийн хэмжээг тодорхойлох стандарт аргыг заана.

Баталсан огноо: 2003-07-07 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2003-07-15
Ангилал: | 67.120.10 Мах, махан бүтээгдэхүүн |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт