MNS 6001 : 2009

Бильярдын үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага.

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандарт нь бильярдын бүх төрлийн үйлчилгээний салбарт хамаарна.

Баталсан огноо: 2009-12-24 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2010-01-01
Ангилал: | 03.080.30 Хэрэглэгчдэд зориулсан үйлчилгээ |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт