MNS 6000 : 2009

Цанын бааз, мөсөн гулгуурын үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь Монгол улсын нутаг дэвсгэрт цанын бааз, мөсөн гулгуурын үйлчилгээ эрхэлж байгаа өмчийн бүх хэлбэрийн байгууллага, иргэдэд хамаарна.

Баталсан огноо: 2009-12-24 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2010-01-01
Ангилал: | 03.080.30 Хэрэглэгчдэд зориулсан үйлчилгээ |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт