MNS 5999 : 2009

Ахуйн электрон, цахилгаан хэрэгсэл засварын үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь ахуйн электрон, цахилгаан хэрэгсэл засварын үйлчилгээ эрхэлдэг бүх төрлийн аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэний үйл ажиллагаанд хамаарна.

Баталсан огноо: 2009-12-24 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2010-01-01
Ангилал: | 03.080.30 Хэрэглэгчдэд зориулсан үйлчилгээ |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт