MNS ISO 8124-4 : 2011

Тоглоомын аюулгүй байдал. 4-р хэсэг: Орон сууцны дотор, гадна талд байрлуулан хэрэглэдэг савлуур, гулсуур болон түүнтэй төсөөтэй тоглоомын ажиллагаа

Хамрах хүрээ

ISO 8124 олон улсын стандартын энэ хэсэгт 14-өөс доош насны хүүхэд дээр болон дотор нь тоглох зориулалт бүхий ахуйн хэрэглээний хөдөлгөөнт тоглоомд тавих шаардлага, сорил хийх аргыг багтаасан болно.

Баталсан огноо: 2011-02-24 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2011-03-01
Ангилал: | 97.200.50 Тоглоом |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт