MNS 3091 : 2008

Цемент. Техникийн ерөнхий шаардлага

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандарт нь бүх төрлийн цементэд хамаарах: - Нэр томьѐо, тодорхойлолт, - Ангилал, - Техникийн ерөнхий шаардлага, - Аюулгүй ажиллагааны шаардлага, - Цементийн шинж чанар шалгах дээж авахад тавих шаардлага, - Бүтээгдэхүүнийг хүлээн авах, чанарын түвшинд үнэлгээ өгөх журам, - Турших арга, - Хадгалах, тээвэрлэхэд тавих шаардлагуудыг тогтооно.

Баталсан огноо: 2008-10-30 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2009-01-01
Ангилал: | 91.100.10 Цемент. Гипс. Шохой. Шохойн уусмал |
Төлөв: Шинэчлэгдсэн стандарт