MNS 5996 : 2009

Хүний эм. Валмедин хандмал. Техникийн шаардлага

Хамрах хүрээ

2.1 Энэхүү стандартаар Валмедин хандмал эмийг үйлдвэрлэх, шалгах, чанарыг баталгаажуулах, савлах, хаяглах, хадгалах, хүлээн авах, тээвэрлэхэд тавих шаардлагыг тогтооно. 2.2 Валмедин хандмал эмийг дунд ба ахимаг настай хүмүүст мэдрэл сульдлын хам шинж, нойргүйдэл, орчны айдас, түгшүүрт автсан байдал, бухимдалт, толгойн өвчний үед дотуур ууж хэрэглэнэ.

Баталсан огноо: 2009-10-29 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2009-12-28
Ангилал: | 11.120.30 Ардын уламжлалт ба үндэсний үйлдвэрийн эм |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт