MNS ISO 8124-2 : 2011

Тоглоомын аюулгүй байдал. 2-р хэсэг: Шатамхай шинж чанар

Хамрах хүрээ

ISO 8124-2-ийн хэсэгт зааснаар бүх тоглоомд шатамхай материал ашиглахыг хориглох ба зарим тоглоомд бага хэмжээний асалт агуулагдсан материал агуулагдсан бол түүнд тавигдах шаардлагыг тодруулах зорилго тавьсан. Тоглоомын шатамхай шинж чанарыг, шалгах аргын 5-р хэсэгт тодорхойлогдсоноор нарийн шалгах нөхцөлд тодорхойлно. Тоглоом болон материалаас бусад зүйлээс болж ноцолт өгч галын аюулын шинж тэмдэг гаргавал шалгалтын дүнг тооцохгүй.

Баталсан огноо: 2011-02-24 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2011-03-01
Ангилал: | 97.200.50 Тоглоом |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт