MNS ISO 8124-1 : 2011

Тоглоомын аюулгүй байдал. 1-р хэсэг: Физик болон механик шинж чанартай холбоотой аюулгүй байдал

Хамрах хүрээ

ISO 8124 стандартын энэ хэсгийн шаардлага нь 14 нас хүртэлх хүүхэд тоглоход зориулсан ямар нэгэн тоглоомын загвар, материалд хамаарна. Эдгээр нь хэрэглэгчээс хүлээн зөвшөөрсөн тоглоомд тохирох ба онцлог шинж чанар, буруу хэрэглээг тайлбарласан болон хэрэглээний хэвийн нөхцөлийг урьдаас мэдэх боломжтой тоглоомд хамаарна. ISO 8124 стандартын энэхүү хэсэг нь тоглоомын бүтэц шинж чанар, тодорхой шалгуур тухайлбал хэлбэр хэмжээ, гадуур дүрс, орон зай (шажигнадаг тоглоом, жижиг хэсэг, хурц үзүүр ба ирмэг, голч шугамын зай) гэх мэт тоглоомын ангилал хамаарах үзүүлэлтийн зөвшөөрөх шалгуур хамаарна (жишээлбэл: хамгийн их кинетик энергийн утга нь уян хатан-биш-хошуу ба унадаг тоглоомын хамгийн бага өнцөг).

Баталсан огноо: 2011-02-24 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2011-03-01
Ангилал: | 97.200.50 Тоглоом |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт