MNS ISO 1388-12 : 1997

Үйлдвэрлэлийн зориулалттай этилийн спирт перманганатаар исэлдэх хугацааг тодорхойлох арга

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь үйлдвэрлэлийн зориулалттай этилийн спиртийн перманганатаар исэлдэх хугацааг тодорхойлоход хамаарна.

Баталсан огноо: 1997-12-25 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1998-01-01
Ангилал: | 71.080.60 Спирт. Эфир |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт