MNS 3085 : 1981

ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АРГА ЛААЗАЛСАН МАХАН БҮТЭЭГДЭХҮҮН ДЭХ ХҮНД МЕТАЛЛУУДЫГ ТОДОРХОЙЛОХ АРГА

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь лаазалсан махан бүтээгдэхүүнд агуулагдаж байгаа хүнд металлуудыг тодорхойлоход хамаарна.

Баталсан огноо: 1981-08-15 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1981-08-15
Ангилал: | 67.120.10 Мах, махан бүтээгдэхүүн |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт