MNS 6306 : 2012

Тусгай зориулалтын дулаан хувцас. Ерөнхий шаардлага

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандарт нь хүйтэн нөхцөлд ажиллах үед хамгаалахад зориулагдсан тусгай зориулалтын дулаан хувцсыг зохион бүтээх, үйлдвэрлэх, шалгахад хамаарна.

Баталсан огноо: 2012-06-27 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2012-07-06
Ангилал: | 61.020 Хувцас |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт