MNS 6693 : 2017

Эмийн бамбай (Valeriana officinalis L.)-н үндэс, үндэслэг ишийг түүж бэлтгэх, хатаах, савлах, хадгалах, тээвэрлэх, Техникийн ерөнхий шаардлага

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандарт нь манай оронд ургадаг бамбайн овог (Valerianaceae Batsch.)-т багтах эмийн бамбай (Valeriana officinalis L.)-н үндэс, үндэслэг ишийг түүж бэлтгэх, хатаах, савлах, хадгалах, тээвэрлэхэд мөрдөгдөнө.

Баталсан огноо: 2017-12-22 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2018-03-20
Ангилал: | 11.120.30 Ардын уламжлалт ба үндэсний үйлдвэрийн эм |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт