MNS 6692 : 2017

Час-улаан долоогоно (Crataegus sanguinea Pall.)-ны үр жимсийг түүж бэлтгэх, хатаах, сав

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандарт нь манай оронд ургадаг сарнайн овог (Rosaceae Juss.)-т багтах час улаан долоогоно (Crataegus. sanguinea Pall.)-ы үр жимсийг түүж бэлтгэх, хатаах, савлах, хадгалах, тээвэрлэхэд мөрдөгдөнө.

Баталсан огноо: 2017-12-22 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2018-03-20
Ангилал: | 11.120.30 Ардын уламжлалт ба үндэсний үйлдвэрийн эм |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт