MNS ISO 1388-11 : 1997

Үйлдвэрлэлийн зориулалттай этилийн спирт Фурфурол илрүүлэх арга

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь үйлдвэрлэлийн зориулалттай этилийн спиртэнд фурфурол байгаа эсэхийг тогтооход хамаарна.

Баталсан огноо: 1997-12-25 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1998-01-01
Ангилал: | 71.080.60 Спирт. Эфир |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт