MNS 6690 : 2017

Юлдэн Тарваганшийр (Thermopsis lanceolata R. Br.)-ийн газрын дээд хэсгийг түүж бэлтгэх, хатаах, савлах, хадгалах, тээвэрлэх Техникийн ерөнхий шаардлага

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандарт нь манай оронд ургадаг буурцагтаны овог (Leguminosae Juss.)–т багтах юлдэн тарваган шийр (Thermopsis lanceolata R. Br.)-ийн газрын дээд хэсгийг түүж бэлтгэх, хатаах, савлах, хадгалах, тээвэрлэхэд мөрдөгдөнө.

Баталсан огноо: 2017-12-22 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2018-03-20
Ангилал: | 11.120.30 Ардын уламжлалт ба үндэсний үйлдвэрийн эм |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт