MNS 5991 : 2009

Эрүүл мэндийн технологи Зонхилон тохиолдох өвчний үеийн хоол эмчилгээ

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандартыг Монгол улсын Эрүүл мэндийн хуулийн хүрээнд эмнэлгийн тусламж үзүүлж буй улсын болон хувийн хэвшлийн эмнэлгүүд, сувилалын байгууллагын хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд дагаж мөрдөнө.

Баталсан огноо: 2009-10-29 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2009-12-22
Ангилал: | 11.020 Эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан ба эмнэлгийн тусламжийн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт