MNS AASHTO T 100 : 2003

Хөрсний хатуу хэсгийн нягтыг тодорхойлох

Хамрах хүрээ

Авто замын далан, суурь, дэвсгэр үеүдэд хэрэглэгдэх дүүргэгчүүдийн нягтыг пикнометрийн аргаар тодорхойлно. 4,75мм-ээс том ширхэглэлтэй дүүргэгчийн хувьд 3.3-т заасан стандартаар туршилтыг хийнэ. 4,75мм-ийн шигшүүрээр шигшигдсэн жижиг ширхэглэлтэй хөрсөнд энэ аргачлалыг ашиглана. Хөрсний нягтыг хоѐр туршилтын дундаж утгаар тодорхойлно.

Баталсан огноо: 2003-11-28 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2004-12-01
Ангилал: | 91.010.01 Барилгын үйлдвэрийн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт