MNS 2551 : 1989

Мах, махан бүтээгдэхүүнийг шалгаж хүлээн авах сорьц авах, мэдрэхүйн эрхтнээр үнэлгээ өгөх журам

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь бүх төрлийн махан консерв, хиам,/чанамал, хагас, утлагат, чанамал утлагат, түүхий утлагат, дотор махан ба цусны хиам, бүдүүн, нарийн зайдас, цэлцэгнүүр, царцмаг/ болон махан бүтээгдэхүүн /чанасан , утаж чанасан, шарсан, түүхий, утсан/-ийг шалгаж хүлээн авах, мэдрэхүйн аргаар тодорхойлж үнэлгээ өгөх, хими, бактериологийн шинжилгээ хийж холбогдох үзүүлэлтүүдийг тодорхойлоход зориулсан сорьц авахад тавих шаардлагыг тогтооно.

Баталсан огноо: 1989-09-01 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1989-09-01
Ангилал: | 67.120.10 Мах, махан бүтээгдэхүүн |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт