MNS 2545 : 1994

Таван салааны шүүс

Хамрах хүрээ

Энэ стандартаар таван салааны шүүс үйлдвэрлэх, шалган хүлээн авах, савлах, хаяглах, хадгалах, тээвэрлэхэд тавих шаардлагыг тогтооно. Стандартыг Монгол улсад эм, биобэлдмэл үйлдвэрлэх эрх бүхий бүх байгууллага албан тушаалтан мөрдөнө.

Баталсан огноо: 1994-02-01 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1994-02-01
Ангилал: | 11.120.10 Эмийн хэрэгсэл |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт