MNS ISO 1388-9 : 1997

Үйлдвэрлэлийн зориулалттай этилийн спирт Эфирийн агууламжийг тодорхойлох титрийн арга

Хамрах хүрээ

Үйлдвэрлэлийн зориулалттай этилийн спирт Эфирийн агууламжийг тодорхойлох титрийн арга

Баталсан огноо: 1997-12-25 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1998-01-01
Ангилал: | 71.080.60 Спирт. Эфир |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт