MNS 4253-1 : 2019

ЕБС-ийн 6-18 насны охидын биеийн хэв шинжит галбирын ангилал. Биеийн хэмжээ

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь ерөнхий боловсролын сургуулийн (ЕБС) 6-18 насны охидын хувцас болон сургуулийн орчны хэрэглэгдэхүүн зохион бүтээхэд шаардагдах биеийн хэв шинжит галбирын ангилал, хэмжээг тогтооход хамаарна.

Баталсан огноо: 2019-11-18 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2020-02-11
Ангилал: | 61.020 Хувцас |
Төлөв: Шинэчлэгдсэн стандарт