MNS 2519 : 1978

Махан консервон дах цэлцэгнүүрийн хайлах температурыг тодорхойлох арга.

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь махан консервон дахь цэлцэгнүүрийн хайлах температурыг тодорхойлоход хамаарна. Уг аргын мөн чанар консервийн цэлцэгнүүр өөрийн хатуулаг байдлаа алдаж стандартын тигелийг төмөр голд барьж чадахгүй болох үед температурыг хэмжихэд оршино.

Баталсан огноо: 1978-07-01 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1978-07-01
Ангилал: | 67.120.10 Мах, махан бүтээгдэхүүн |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт