MNS ISO 1388-8 : 1999

Үйлдвэрлэлийн зориулалтын этилийн спирт. Шинжилгээний арга.8-р хэсэг. Метанолийн агуулгыг тодорхойлолх. (метанолийн агуулга 0.1-1.5% (эзэлхүүний хувиар)). Харааны колориметрийн арга.

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандарт нь үйлдвэрийн хэрэглээний этилийн спиртэд агуулагдах метанолийн агуулгыг тодорхойлох харааны колориметрийн аргад хамаарна. Энэ аргыг 0.10-1.50% (эзэлхүүний хувиар) метанол агуулсан спиртийг шинжлэхэд хэрэглэнэ. Энэ стандартыг MNS ISO 4483-77 тоот стандартын хамт үзнэ.

Баталсан огноо: 1999-12-16 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2000-01-01
Ангилал: | 71.080.60 Спирт. Эфир |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт