MNS 6304 : 2012

Телевизийн тоон архивын стандарт

Хамрах хүрээ

Монгол улсын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа телевизийн байгууллагууд уг стандартыг мөрдлөг болгоно.

Баталсан огноо: 2012-06-27 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2012-07-09
Ангилал: | 33.170 Телевиз, радиогийн нэвтрүүлэг |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт