MNS 6689 : 2017

Эмийн сөд (Sanguisorba officinalis L.)-ийн үндэс ба үндэслэг иш, цэцгийг түүж бэлтгэх, хатаах, савлах, хадгалах, тээвэрлэх, Техникийн ерөнхий шаардлага

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандарт нь манай оронд ургадаг сарнайн овог (Rosaceae Juss.)-т багтах эмийн сөд (Sanguisorba officinalis L.)-ийн үндэс ба үндэслэг иш, цэцгийг түүж бэлтгэх, хатаах, савлах, хадгалах,тээвэрлэхэд мөрдөгдөнө.

Баталсан огноо: 2017-12-22 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2018-03-20
Ангилал: | 11.120.30 Ардын уламжлалт ба үндэсний үйлдвэрийн эм |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт