MNS ISO 1388-6 : 1999

Үйлдвэрлэлийн зориулалтын этилийн спирт. Шинжилгээний арга. 6-р хэсэг. Устай холилдох чанарын сорилт

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандарт нь үйлдвэрийн хэрэглээний этилийн спиртийг устай холилдох чанарын сорилтын аргыг тодорхойлоход хамаарна. Энэ стандартыг MNS ISO 4483-97 тоот стандартын хамт үзнэ.

Баталсан огноо: 1999-12-16 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2000-01-01
Ангилал: | 71.080.60 Спирт. Эфир |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт