MNS 6678 : 2017

Ургамал, байгалийн гаралтай эмийн түүхий эд, тэдгээрээс бэлдсэн эм, биологийн идэвхт бүтээгдэхүүнд ялтсан хромоген тэжээлт орчин ашиглан нян хөгц мөөгөнцөр тодорхойлох түргэвчилсэн арга

Хамрах хүрээ

Энэхүү арга нь ургамал, байгалийн гаралтай эмийн түүхий эд, тэдгээрээс бэлдсэн эм, биологийн идэвхт бүтээгдэхүүний чанар аюулгүй байдлыг хянах зорилгоор нянгийн нийт тоо, эширихи коли, салмонелл, хөгц, мөөгөнцөр, колиформ, стафиллококк, энтеробактерийг ялтсан хромоген тэжээлт орчин ашиглан тодорхойлох шинжилгээг хийхэд хамаарна.

Баталсан огноо: 2017-10-19 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2017-11-29
Ангилал: | 07.100.99 Микробиологид хамаарах бусад стандарт | 11.120.10 Эмийн хэрэгсэл |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт