MNS 6677 : 2017

Глауком өвчний оношилгоо, эмчилгээ

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандартыг Монгол улсын хуулийн хүрээнд нүдний нарийн мэргэжлийн тусламж үйлчилгээ үзүүлж байгаа өмчийн бүх төрөл, хэлбэрийн эрүүл мэндийн байгууллагад ажиллаж буй эмнэлгийн мэргэжилтнүүд үйл ажиллагаандаа дагаж мөрдөнө.

Баталсан огноо: 2017-10-19 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2017-11-29
Ангилал: | 11.020.10 Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний ерөнхий асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт