MNS ISO 7954 : 1995

Микробиологи. 250С-т ургасан хөгц мөөг, хөрөнгөнцөрийн колони тоолох ерөнхий арга

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь микробиологийн аргаар бэлтгэсэн хүнс, тэжээлд 250С-т ургасан хөрөнгөнцөр, хөгц мөөгний колонийн тоог тогтооход хамаарна.

Баталсан огноо: 1995-10-25 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1995-11-01
Ангилал: | 07.100.01 Микробиологийн нийтлэг асуудал | 75.160.30 Хийн шатахуун |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт