MNS 3024 : 2020

Төмс, хүнсний ногоог хадгалах арга

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь төмс, хүнсний ногоо тариалах, хадгалах, импортлох, худалдан борлуулах үйл ажиллагаа эрхэлдэг аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэн, хөндлөнгийн хяналтын байгууллагад хамаарна.

Баталсан огноо: 2020-06-10 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2020-06-18
Ангилал: | 67.080.01 Жимс, ногоо тэдгээрээр хийсэн бүтээгдэхүүний нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинэчлэгдсэн стандарт