MNS AASHTO T 40 : 2003

Битумын нягтыг тодорхойлох арга

Хамрах хүрээ

Асфальтобетон хольцонд хэрэглэх нефтийн битум, суурийг бэхжүүлэх цацалтанд хэрэглэх сайжруулсан битумын шинж чанарыг тодорхойлоход хамаарна.

Баталсан огноо: 2003-11-28 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2003-12-01
Ангилал: | 93.080.20 Авто замын байгууламжийн материал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт