MNS 3020 : 1987

Хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах улсын систем. Хүчдэлийн трансформатор. Шалгах арга, хэрэгсэл.

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт хүчдэлийн трансформаторт хамаарч, тэдгээрийг шалгах анхдагч болон ээлжит шалгалтын арга хэрэгслийг тогтооно.

Баталсан огноо: 1987-12-20 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1988-07-01
Ангилал: | 17.220.20 Цахилгаан ба соронзон хэмжигдэхүүний хэмжилт |
Төлөв: Шинэчлэгдсэн стандарт