MNS 3015 : 2014

Шатахуун түгээгүүр. Шалгах арга хэрэгсэл.

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь 0,5% хүртэлх нарийвчлалтай шатахуун түгээгүүрт хамаарч, тэдгээрийг шалгах арга, хэрэгслийг тогтооно.

Баталсан огноо: 2014-04-25 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2014-04-30
Ангилал: | 17.120.10 Хаалттай тусгаарлагч хоолойн зарцуулалт |
Төлөв: Шинэчлэгдсэн стандарт