MNS CAN 11.3 : 2011

Шахмал хавтан

Хамрах хүрээ

Халуун болон даралтанд доод тал нь 500 кг/м3 нягттай болтол нь шахаж дагтаршуулсан лигно-целлюлосик (ихэвчлэн мод) судлуудаар голлон үйлдвэрлэдэг хавтангуудад энэхүү стандарт хамаарна. Энэхүү стандартад хэд хэдэн төрлийн шахмал хавтангийн ангилал болон тэдгээрийн ерөнхий ба нарийвчилсан шаардлага болон хамгийн бага байж болох физик шинж чанартусгагдсан болно.

Баталсан огноо: 2011-12-16 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2012-07-09
Ангилал: | 79.060.01 Модон хавтангийн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт