MNS 5979-9 : 2009

Эрүүл мэндийн технологи – Мөчдийг мэдрэлжүүлэгч мэдрэлийн судлын гэмтлийн оношлогоо, эмчилгээ

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандартийг Монгол улсын Эрүүл мэндийн хуулийн хүрээнд гэмтлийн яаралтай тусламж тусламж үзүүлж байгаа өмчийн бүх төрөл, хэлбэрийн эрүүл мэндийн байгууллагууд дагаж мөрдөнө.

Баталсан огноо: 2009-09-30 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2009-12-21
Ангилал: | 11.020 Эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан ба эмнэлгийн тусламжийн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт