MNS 2998 : 2009

Барилга,замын ажилд хэрэглэх уулын нягт чулуулаг-хайрга, дайрга. Физик-механик шинж чанар тодорхойлох арга

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь авто зам болон барилгын бусад төрлийн ажилд хүнд бетоны дүүргэгч болгон хэрэглэх 2.0 г/см3-3.0 г/см3-ийн ширхэглэлийн дундаж нягттай, уулын нягт чулуулаг (уул, уурхайн үйлдвэрлэлийн хаягдал, хөрс хуулалтын чулуулагийг оролцуулан), дулааны цахилгаан станц, өнгөт, хар төмөрлөгийн үйлдвэрийн шаарга зэрэг үйлдвэрлэлийн хаягдлаас бэлтгэсэн хайрга, дайрга, тэдгээрийн физик-механик шинж чанарыг тодорхойлох аргад хамаарна. Физик-механик шинж чанарыг тодорхойлох туршилтыг хэрэглэх хүрээг хавсралтаар үзүүлэв.

Баталсан огноо: 2009-12-24 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2010-02-01
Ангилал: | 91.100 Барилгын материал |
Төлөв: Шинэчлэгдсэн стандарт