MNS AASHTO T 26 : 2005

Бетонд хэрэглэх усны чанарыг тодорхойлох арга

Хамрах хүрээ

Цемент бетон хийцийн эвдрэл гэмтлийн шалтгаанд зуурмагт хэрэглэх усны нөлөөлөл, ашиглалтын явцын усны шинжилгээ, зуурмагийн найрлагын тооцоо, чанарын хяналтанд хэрэглэхэд хамаарна.

Баталсан огноо: 2005-12-22 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2006-01-01
Ангилал: | 93.080.20 Авто замын байгууламжийн материал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт