MNS 2997 : 1985

Гутлын нэр томъёо , тодорхойлолт

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандарт нь гутлын эд ангийн нэр томъѐо тодорхойлоход хамаарна.

Баталсан огноо: 1985-12-24 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1986-01-01
Ангилал: | 61.060 Гутал |
Төлөв: Шинэчлэгдсэн стандарт