MNS 5978 : 2014

Шуудангийн хайрцаг

Хамрах хүрээ

Энэ стандартаар шуудангийн технологи ажиллагаанд хэрэглэх шуудангийн хайрцагны төрөл, техникийн шаардлага, тэдгээрийг үйлдвэрлэх, шалгаж хүлээн авах, байрлуулахад тавих шаардлагыг тогтооно.

Баталсан огноо: 2014-06-25 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2014-07-01
Ангилал: | 03.240 Шуудангийн үйлчилгээ |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт