MNS 2995 : 1996

Цагаан эсийн холимог

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь цагаан эсийн холимог үйлдвэрлэх, савлах, шошголох , шалгаж хүлээн авах, хадгалах, тээвэрлэхэд тавих шаардлагыг тогтооно.

Баталсан огноо: 1996-12-26 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1996-12-26
Ангилал: | 11.120.10 Эмийн хэрэгсэл |
Төлөв: Шинэчлэгдсэн стандарт