MNS 5977 : 2009

Томуугийн эсрэг өвөрмөц иммуноглобулин. Техникийн шаардлага

Хамрах хүрээ

.1 Энэ стандартаар Томуугийн эсрэг өвөрмөц иммуноглобулиныг үйлдвэрлэх, шалгах, хаяглах, хадгалах, тээвэрлэх шаардлагыг тогтооно. 1.2 Томуугийн эсрэг өвөрмөц иммуноглобулин нь томуу өвчний эсрэг өвөрмөц эсрэг бие агуулсан байдаг учир томуу өвчнөөс сэргийлэх, эмчлэх зорилгоор хэрэглэнэ.

Баталсан огноо: 2009-10-29 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2009-11-18
Ангилал: | 11.120.99 Эм зүйд хамаарах бусад стандарт |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт