MNS 2994 : 1980

Эдийн тромбопластин

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь бүлэгнэх чанарыг тодорхойлоход хэрэглэгдэх онош зүйн бэлдмэл эдийн тромбо пластиныг бэлтгэх, шалгаж хүлээн авах, савлах, хаяглах, хадгалах, тэвээрлэхэд хамаарна.

Баталсан огноо: 1980-12-26 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1981-01-01
Ангилал: | 11.120.10 Эмийн хэрэгсэл |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт