MNS 3266 : 2009

Нэхмэл. Материалын дулаан нэвтрүүлэлт ба дулаан хадгалалтыг тодорхойлох арга

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь гэрийн эсгий, нэхээсгүй эдлэл, хивс, хөнжил зэрэг нэхмэл материалын дулаан нэвтрүүлэлт ба дулаан хадгалалтыг тодорхойлох аргыг тогтооно. Энэ арга нь хонь, ямааны боловсруулсан үстэй арьс, хувцасны дулаалгын зориулалттай материалд мөн адил хамаарна.

Баталсан огноо: 2009-12-24 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2010-01-21
Ангилал: | 59.080.30 Нэхмэл даавуу |
Төлөв: Шинэчлэгдсэн стандарт