MNS AASHTO T 24 : 2003

Хучилтын гадаргуугаас өрөмдөж дээж авах ба шинжлэх

Хамрах хүрээ

Асфальтобетон хучилтын бүтцийг эвдэлгүйгээр өрөмдөж дээж авч, шинжлэхэд оршино.

Баталсан огноо: 2003-11-06 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2003-12-01
Ангилал: | 93.080.20 Авто замын байгууламжийн материал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт