MNS ISO 1342 : 2004

Эмийн шүүдэр бут (Rosmarinus officinalis L.)-ны эфирийн тос

Хамрах хүрээ

Шүүдэр бут (Rosmarinus officinalis L.)-ны тосны тодорхой шинж чанарыг илтгэх энэхүү Олон улсын стандарт нь уг тосны чанарт үнэлгээ хийхэд хамаарна.

Баталсан огноо: 2004-12-01 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2004-10-28
Ангилал: | 71.100.60 Байгалийн тос |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт